Jeugdactiviteiten: structurele subsidie aanvragen

  1. Stap 1 van 4. Actieve stap: Uw gegevens
  2. Stap 2 van 4.: Toelichting
  3. Stap 3 van 4.: Controleer
  4. Stap 4 van 4.: Voltooid
Vraagt u deze subsidie voor de eerste keer aan?

Vraagt u voor de eerste maal subsidie aan, dan moet u een exemplaar van de  oprichtingsakte of de statuten, een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een opgave van de bestuurssamenstelling meesturen.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png html pdf doc docx ppt pptx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png html pdf doc docx ppt pptx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png html pdf doc docx ppt pptx.
Mijn organisatie is een

Naam contactpersoon

Aanhef

Contactgegevens / postadres


Bankgegevens


Eigen vermogen / financiële positie

Bij het beoordelen van uw aanvraag telt het eigen vermogen van uw organisatie. Voeg als bewijs van uw eigen vermogen de jaarstukken van 2019 toe, waaruit het eigen vermogen blijkt.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx ppt.
Heeft u een bestemmingsreserve?
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx ppt pptx.