Sociale basis innovatie-subsidie aanvragen

  1. Stap 1 van 4. Actieve stap: Uw gegevens
  2. Stap 2 van 4.: Toelichting
  3. Stap 3 van 4.: Controleer
  4. Stap 4 van 4.: Voltooid
Is dit de eerste keer dat u deze subsidie aanvraagt?
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Mijn organisatie is een

Naam contactpersoon

Aanhef

Contactgegevens / postadres


Bankgegevens


Eigen vermogen / financiële positie

Bij het beoordelen van uw aanvraag of aanvragen wordt het eigen vermogen van uw organisatie mee gewogen. Voeg als bewijs van uw eigen vermogen de meest recente jaarrekening toe, of een ander bewijs van de hoogte van het eigen vermogen.
Het eigen vermogen is gelijk aan bezittingen minus schulden van de organisatie. U dient dit dus inzichtelijk te maken met een recente jaarrekening of ander bewijs.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 6 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx ppt.
Heeft u een bestemmingsreserve?

Wanneer er sprake is van een bestemmingsreserve (voor bijvoorbeeld instrumenten of uniformen) moet u dit aantonen met een bestuursbesluit inclusief een vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning. Het bestuursbesluit dient gedateerd te zijn van vóór 1 oktober 2021. 

Bestanden moeten kleiner zijn dan 6 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx ppt pptx.